سفارش تلفنی

سفارش این محصول فقط به صورت تلفنی امکان پذیر است

عشق معنای ویـــژه هدیه است و طلـــا ابدیت است،بـرای کسانی کــه دوستشان دارید .شما می توانید با این هدایای زیبا در طرحهای متنوع ،که گاه می تواند ایده خاص خـود شما بـاشد ، هدیـه مانـدگاری بـرای عزیزانتان به ارمغان بیاورید.  

مهم‌تـرین هـدف مجـمـوعـه گـالــری طلای محـمّـد ؛ تـأمیـن کــالاهـای بــــا کیـفیـت و دارای قـیـمتِ منــاسـب بــرای طیـف‌هـای مخـتـلـف خریـداران و رقـابـت بـــا کالاهای خـارجی و همچنیــن ،ایجــاد زمینه صادرات در سطح بازار جهانی است.          

ایــن واحــد تـولیـدی بــا کـد تولید بـــه شمـــارۀ T1385 ، عـلامت استـانــدارد بـه شمـــارۀ 6649610949 و کــد عضویـتِ 31282 درمـرکـزملــی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و اخذ کدملیِ تولید، پلاک‌های نقش برجستۀ طلا با عیار 995  

محصولات فروشگاه

پلاک طلا 2.5 گرمی قلب

قیمت بازار 14,666,366 ریال
قیمت سایت 13,981,022 ریال

پلاک طلا 2 گرمی قلب

قیمت بازار 11,751,754 ریال
قیمت سایت 11,202,607 ریال

پلاک طلای برج میلاد 0.800 گرم

قیمت بازار 4,756,684 ریال
قیمت سایت 4,534,409 ریال

مجموعه 6 عددی پلاک نقش برجسته (4.500 گرم )

قیمت بازار 26,418,120 ریال
قیمت سایت 25,183,629 ریال

مجموعه 6 عددی پلاک نقش برجسته گل زنبق (3 گرم )

قیمت بازار 17,767,587 ریال
قیمت سایت 16,937,326 ریال

پلاک طلا 1.5 گرم

قیمت بازار 8,837,141 ریال
قیمت سایت 8,424,191 ریال
© 2019 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .