پلاک طلای زنبق 0.250 گرم


جنس

طلا

عیار

24


قیمت سایت  :  4,065,856 ریال

قیمت بازار  :  4,265,162 ریال


عشق معنای ویـــژه هدیه است و طلـــا ابدیت است،بـرای کسانی کــه دوستشان دارید .شما می توانید با این هدایای زیبا در طرحهای متنوع ،که گاه می تواند ایده خاص خـود شما بـاشد ، هدیـه مانـدگاری بـرای عزیزانتان به ارمغان بیاورید.  

مهم‌تـرین هـدف مجـمـوعـه گـالــری طلای محـمّـد ؛ تـأمیـن کــالاهـای بــــا کیـفیـت و دارای قـیـمتِ منــاسـب بــرای طیـف‌هـای مخـتـلـف خریـداران و رقـابـت بـــا کالاهای خـارجی و همچنیــن ،ایجــاد زمینه صادرات در سطح بازار جهانی است.          

ایــن واحــد تـولیـدی بــا کـد تولید بـــه شمـــارۀ T1385 ، عـلامت استـانــدارد بـه شمـــارۀ 6649610949 و کــد عضویـتِ 31282 درمـرکـزملــی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و اخذ کدملیِ تولید، پلاک‌های نقش برجستۀ طلا با عیار 995  

محصولات فروشگاه

شمش طلای 24 عیار برج آزادی 1 گرم

قیمت بازار 16,909,031 ریال
قیمت سایت 16,118,889 ریال

شمش طلای 24 عیار برج آزادی 2 گرم

قیمت بازار 33,584,801 ریال
قیمت سایت 32,015,418 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.150 گرم

قیمت بازار 2,766,699 ریال
قیمت سایت 2,637,414 ریال

شمش 24 عیار زنبق 0.450 گرم

قیمت بازار 7,740,272 ریال
قیمت سایت 7,378,578 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.400 گرم

قیمت بازار 6,915,231 ریال
قیمت سایت 6,592,090 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.500 گرم

قیمت بازار 8,530,325 ریال
قیمت سایت 8,131,711 ریال
© 2021 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .