سفارش تلفنی

سفارش این محصول فقط به صورت تلفنی امکان پذیر است

عشق معنای ویـــژه هدیه است و طلـــا ابدیت است،بـرای کسانی کــه دوستشان دارید .شما می توانید با این هدایای زیبا در طرحهای متنوع ،که گاه می تواند ایده خاص خـود شما بـاشد ، هدیـه مانـدگاری بـرای عزیزانتان به ارمغان بیاورید.  

مهم‌تـرین هـدف مجـمـوعـه گـالــری طلای محـمّـد ؛ تـأمیـن کــالاهـای بــــا کیـفیـت و دارای قـیـمتِ منــاسـب بــرای طیـف‌هـای مخـتـلـف خریـداران و رقـابـت بـــا کالاهای خـارجی و همچنیــن ،ایجــاد زمینه صادرات در سطح بازار جهانی است.          

ایــن واحــد تـولیـدی بــا کـد تولید بـــه شمـــارۀ T1385 ، عـلامت استـانــدارد بـه شمـــارۀ 6649610949 و کــد عضویـتِ 31282 درمـرکـزملــی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و اخذ کدملیِ تولید، پلاک‌های نقش برجستۀ طلا با عیار 995  

محصولات فروشگاه

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.200 گرم

قیمت بازار 1,770,456 ریال
قیمت سایت 1,687,725 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.100 گرم

قیمت بازار 984,364 ریال
قیمت سایت 938,365 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.500 گرم

قیمت بازار 4,128,734 ریال
قیمت سایت 3,935,803 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.300 گرم

قیمت بازار 2,556,549 ریال
قیمت سایت 2,437,084 ریال

شمش طلای 24 عیار گل رز 0.400 گرم

قیمت بازار 3,342,642 ریال
قیمت سایت 3,186,443 ریال

شمش 24 عیار زنبق 0.450 گرم

قیمت بازار 3,724,025 ریال
قیمت سایت 3,550,005 ریال
© 2020 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .