سفارش تلفنی

سفارش این محصول فقط به صورت تلفنی امکان پذیر است

عشق معنای ویـــژه هدیه است و طلـــا ابدیت است،بـرای کسانی کــه دوستشان دارید .شما می توانید با این هدایای زیبا در طرحهای متنوع ،که گاه می تواند ایده خاص خـود شما بـاشد ، هدیـه مانـدگاری بـرای عزیزانتان به ارمغان بیاورید.  

مهم‌تـرین هـدف مجـمـوعـه گـالــری طلای محـمّـد ؛ تـأمیـن کــالاهـای بــــا کیـفیـت و دارای قـیـمتِ منــاسـب بــرای طیـف‌هـای مخـتـلـف خریـداران و رقـابـت بـــا کالاهای خـارجی و همچنیــن ،ایجــاد زمینه صادرات در سطح بازار جهانی است.          

ایــن واحــد تـولیـدی بــا کـد تولید بـــه شمـــارۀ T1385 ، عـلامت استـانــدارد بـه شمـــارۀ 6649610949 و کــد عضویـتِ 31282 درمـرکـزملــی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و اخذ کدملیِ تولید، پلاک‌های نقش برجستۀ طلا با عیار 995  

محصولات فروشگاه

پلاک طلا 0.5 گرمی

قیمت بازار 2,502,458 ریال
قیمت سایت 2,362,133 ریال

پلاک طلای برج میلاد 0.600 گرم

قیمت بازار 2,956,298 ریال
قیمت سایت 2,790,524 ریال

پلاک طلای برج میلاد 0.900 گرم

قیمت بازار 4,387,795 ریال
قیمت سایت 4,141,750 ریال

پلاک طلای برج میلاد 0.800 گرم

قیمت بازار 3,910,629 ریال
قیمت سایت 3,691,341 ریال

پلاک طلا 2 گرمی قلب

قیمت بازار 9,636,617 ریال
قیمت سایت 9,096,246 ریال

پلاک طلای برج میلاد 1 گرم

قیمت بازار 4,864,960 ریال
قیمت سایت 4,592,159 ریال
© 2018 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .