سفارش تلفنی

سفارش این محصول فقط به صورت تلفنی امکان پذیر است

عشق معنای ویـــژه هدیه است و طلـــا ابدیت است،بـرای کسانی کــه دوستشان دارید .شما می توانید با این هدایای زیبا در طرحهای متنوع ،که گاه می تواند ایده خاص خـود شما بـاشد ، هدیـه مانـدگاری بـرای عزیزانتان به ارمغان بیاورید.  

مهم‌تـرین هـدف مجـمـوعـه گـالــری طلای محـمّـد ؛ تـأمیـن کــالاهـای بــــا کیـفیـت و دارای قـیـمتِ منــاسـب بــرای طیـف‌هـای مخـتـلـف خریـداران و رقـابـت بـــا کالاهای خـارجی و همچنیــن ،ایجــاد زمینه صادرات در سطح بازار جهانی است.          

ایــن واحــد تـولیـدی بــا کـد تولید بـــه شمـــارۀ T1385 ، عـلامت استـانــدارد بـه شمـــارۀ 6649610949 و کــد عضویـتِ 31282 درمـرکـزملــی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و اخذ کدملیِ تولید، پلاک‌های نقش برجستۀ طلا با عیار 995  

محصولات فروشگاه

پلاک طلای برج میلاد 0.500 گرم

قیمت بازار 3,331,359 ریال
قیمت سایت 3,144,554 ریال

پلاک طلا 2 گرمی قلب

قیمت بازار 13,045,526 ریال
قیمت سایت 12,314,001 ریال

پلاک طلا 1 گرم

قیمت بازار 6,569,415 ریال
قیمت سایت 6,201,037 ریال

پلاک طلای برج میلاد 0.700 گرم

قیمت بازار 4,626,582 ریال
قیمت سایت 4,367,147 ریال

پلاک طلای محمد رسول الله 1 گرمی

قیمت بازار 6,522,763 ریال
قیمت سایت 6,157,001 ریال

پلاک طلای برج میلاد 1 گرم

قیمت بازار 6,569,415 ریال
قیمت سایت 6,201,037 ریال
© 2018 Mohammad Gallery . All Rights Reserved .